Dr. Kovács Attila - ügyvéd ügyvéd

Megbízási díjA Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2./2001 (IX. 3.) számú állásfoglalása az ügyvédi honlap tartalmáról úgy rendelkezik, hogy az ügyvéd honlapja nem tartalmazhat ajánlattételre felhívást, díjajánlatot, illetve bármely közvetlen vagy közvetett közlést és összehasonlítást az ügyvéd által alkalmazott díjakra.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 9.§-ának (2) bekezdése értelmében az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya.
Általánosságban elmondható, hogy a megbízási díj mindig az adott ügy típusától, összetettségétől, bonyolultságától függ. A megbízási díj meghatározása történhet fix összegben, óradíjas elszámolás alapján, vagy egyes esetekben sikerdíj megállapítására is sor kerülhet.

•    Amennyiben a felek az ügyvédi munkadíjat fix összegben határozzák meg, akkor az általában magában foglalja a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő teendők munkadíját, az ügyvédi munkával szükségszerűen együtt járó belföldi telefon-, fax-, e-mail és egyéb költségeket, valamint a közlekedési költségeket.

•    Óradíjas elszámolás esetén minden megkezdett 10 személyi óramennyiség elvégzése után az ügyfél tájékoztatást kap az esetleges újabb időszükségletről, és a munka folytatására csak akkor kerül sor, ha ahhoz hozzájárulását adja.

A megbízási díjon felül az ügyfél visel az ügyben felmerülő minden illetéket, adót, járulékot, szakértői díjat és más, itt nem részletezett olyan kiadást és költséget, amely a megbízás ellátásával szükségszerűen és indokoltan felmerül, ezekről az ügyfél mindig előzetes tájékoztatást kap.

 

Ügyvédi megbízási díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan válasszunk ügyvédet?

Azt tanácsolom Önnek, hogy jogi segítséget igénylő problémája megoldására olyan ügyvédet válasszon, akiben nem csak szakmailag, de emberileg is maximálisan megbízik, és aki együttműködésük során Önt nem csupán ügyfélként, hanem partnerként kezeli.

Fontos, hogy az ügyvéd folyamatosan tájékoztassa ügyfelét az ügy állásáról, az általa megtett vagy tervezett lépésekről.

A jó ügyvéd, a szakmai tudásán túl, határozott, markáns fellépésével, jó kommunikációs képességével is képes elérni azt, hogy megbízója számára az adott ügy minél előnyösebben záruljon.

Lényeges lehet továbbá, hogy az ügyvéd többnyire személyesen járjon el, az ügyfél a megbízási szerződés megkötését követően ne csupán helyettesekkel és ügyvédjelöltekkel találkozzon. Ügyvéd